ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS

Aquest Blog vol ser una eina de participació i informació amb tots els veïns del barri.
També,perquè més enllà dels seus límits, tots els ciutadans de Girona sàpiguen quines son les nostres inquietuds, els nostres problemes i el que fem.
En definitiva volem que sigui un espai de convivència.
---------------------------------------------------------------

FESTA MAJOR 2013

diumenge, 26 d’abril de 2009

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS INFORMA (TGV)...


Una representació de les entitats que relacionem a continuació ens han fet arribar el document, que més endavant reproduim, per si consideràvem oportuna la nostra adhesió. L'A.V. de Sant Narcís ens ha semblat que haviem de recolzar una inicitaiva ciutadana com aquesta i hem manifestat el nostre acord.
Per tant, formant part d'aquest grup d'entitats, que ben segur anirà creixent, recolzem la inicitaiva i ens manifestem d'acord amb el document incial. 

Publiquem, doncs, el comunicat d'aquest col·lectiu, amb el que es demana la nostra adhesió:

Benvolgut/da:
 
Som una colla de representants d'entitats ciutadanes de Girona  que veiem amb molta preocupació la poca informació oficial de les obres de l'AVE i , per altra banda,  el constant i alarmant augment  de pors , preocupacions i temors de veïns i col.lectius de la ciutat.
 
Darrerament , els tècnics proposats per la Plataforma Ciutadana pel TAV han posat sobre la taula uns dubtes, inquietuts i propostes basats en estudis tècnics que contradiuen a la versió oficial d'Adif - sobre la necessitat però també sobre la seguretat i el manteniment posterior de l'obra- i que , com a ciutadans , ens preocupen molt.
Pretenem fer arribar al ministeri de Foment una carta amb el suport del màxim d'entitats , associacions, partits , fundacions, col.lectius -fins i tot convidarem a l'ajuntament a afegir-s'hi- ... de la ciutat DEMANANT INFORMACIÓ!!.
Si som prous , podrem demanar un debat aclaridor .
Ara mateix , no ens plantejem si cal , o no , donar suport a la Plataforma en les seves reivindicacions d'aturar les obres ... entre d'altres coses perquè els ciutadans primer de tot HEM D'ESTAR INFORMATS...BEN INFORMATS per poder prendre decisions -que ja prendrem individualment-. La nostra intenció  és garantir aquesta informació amb la organització d'un debat públic on totes les parts puguin ser escoltades i s'aclareixin dubtes.
Us fem arribar una proposta de  carta que volem fer arribar al ministeri (document adjunt) perquè la llegiu tots i valoreu donar-hi suport .

Més endavant - a finals de mes- convocarem a totes les entitats signants per acabar de consensuar la carta i proposar una data per a la realització del Debat (que pensem hauria de ser a finals de juny)
De moment les entitats que promovem aquesta iniciativa som:
 
Mou-te en Bici , AV Santa Eugènia , AV Devesa-Güell , AV Germans Sàbat , AV Sant Narcís , AV Fontajau , Col.legi de Periodistes de Catalunya (demarcació de Girona) , El Llop Ferotge , CUP , Mosqueig cul-actiu , Associació Bombers de Girona , Parròquia de Santa Eugènia, AMPA IES Santa Eugènia...
Si esteu interessats en afegir-vos a la demanda , podeu fer arribar el vostre suport a:
 
 
T'agrairem la teva col.laboració !!
 
gràcies

i el document:

Girona, a 6 d’Abril del 2009

Benvolguts senyors del Ministeri de Foment

En els transcurs de les últimes setmanes, han arribat al nostre coneixement diferents informacions respecte les obres del tren d’alta velocitat en el seu pas per Girona, concretament en el tram “Tuneles de Girona”.

Les informacions rebudes per diferents fonts, entre elles de tècnics de reconegut prestigi i experiència professional, ens tenen molt preocupats al conjunt d’entitats signants d’aquest document, ja que conclouen en el fet el projecte actual del túnel del TAV per sota Girona te diferents errades o problemàtiques no resoltes que provoquen que el projecte no sigui suficientment segur per als ciutadans de Girona, i per si no n’hi hagués prou, presenta problemes tècnic i ferroviària que no estan degudament resolts.

Creiem que, per si sol, qualsevol dels tres punts anteriors és motiu per replantejar-se que ha passat i modificar el que sigui necessari del projecte, però aquest fet resulta summament greu quan s’ajunten tots tres.

Per aquest motiu els volem demanar que els tècnics redactors del projecte responguin a les següents dubtes o preocupacions que tenim:

 -  Quines mesures contempla el projecte per a solucionar el problema del buit de terreny sobre el túnel provocat per la sobreamplada que provoca la tuneladora al excavar?

-  Quines mesures contempla el projecte per a solucionar la problemàtica que provoca l’excavació d’un túnel i el possible arrossegament de fins en l’execució per sota el nivell freàtic en la tipologia de terreny que tenim a Girona?

-   S’ha estudiat l’impacte mediambiental que provocarà el futur túnel amb les seves possibles filtracions d’aigua en el nivell freàtic de Girona?

-   Quin estudi s’ha fet per a determinar l’impacte sobre els edificis existents de les futures vibracions del trens que passen per dins el túnel?

-   Si resulta que hi ha una opció ferroviària que permet fer l’estació a Girona amb un túnel de diàmetre inferior i un by-pass amb via de superfície per la reserva de terrenys del costat de l’autopista, que resulta més econòmica de construcció i manteniment, i també resol els problemes ferroviaris de la reducció de velocitat i de la pendent de la via superior a 1’50% de tot el trànsit que no s’aturi a Girona, quins motius tenen els responsables del projecte per executar-lo tal i com està? 

Donada la importància del tema per a tota la ciutadania, ja que estem parlant de la seguretat i el benestar de les persones, creiem que fora interessant fer un debat públic amb totes les parts implicades.

Esperant la seva prompta resposta, atentament els saluden.