ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS

Aquest Blog vol ser una eina de participació i informació amb tots els veïns del barri.
També,perquè més enllà dels seus límits, tots els ciutadans de Girona sàpiguen quines son les nostres inquietuds, els nostres problemes i el que fem.
En definitiva volem que sigui un espai de convivència.
---------------------------------------------------------------

FESTA MAJOR 2013

dilluns, 18 d’agost de 2008

L'Assemblea: Un nou compromís (2008 - 2011)Foto:  Miquel Pagés

L'Assemblea 2008


L'Associació de Veïns va celebrar el passat dia 3 d’abril l’Assemblea anual de socis, tal com preveuen els Estatuts vigents actualment. Els acords més importants, presos d’acord amb les propostes de l’ordre del dia, segons convocatòria tramesa als socis, i sotmeses a l’aprovació dels assistents, foren:
- Aprovació de l’acta de l’Assemblea de 2006
- Informe general del President sobre les activitats que s’han dut a terme durant el període de dos anys, queen l’esmentada Assemblea la Junta va demanar de pròrroga per acabar d’implantar algunes activitats que s’estaven duent a terme, pròrroga que els socis van aprovar.
- Aprovació de l’estat de comptes presentat, corresponent a l’exercici 2007.
- Aprovació del pressupost general presentat per al 2008, per un import de 55.836 EUR.
- Aprovació de la continuïtat de la Junta sortint per a un nou període de quatre anys, al no haver-se presentat cap altra candidatura. La convocatòria per presentació de possibles candidatures va ser feta a tots els socis, en temps i forma, tal com especifiquen els Estatuts de l’Entitat.
- Aprovació de la composició de la Junta, que va quedar constituïda així:

* President: Martí Carreras
* Tresorera: Susanna Oliveras
* Secretària: Montse Casanova

VOCALIES:

* Urbanisme/M.Ambient: Jordi Mateu
* Arts escèniques: Josep M. Fàbregas
* Publicacions: Josep M. Fàbregas
* Promoció de la lectura: Lluís Gil
* Joventut: Jordi Garcia
* Social: Anna Fulcarà
* Lleure: Miquel Pagés
* Relacions amb els mitjans: Lluís Gil

Aquesta és, doncs, la Junta que estarà al front de l’Associació per aquest nova etapa 2008-2011, i que des de l’endemà mateix de l’assemblea va continuar amb la tasca respectiva de cada un dels responsables, i de la que anirem donant informació.

1 comentari:

  1. De fet en la darrera assemblea també es va presentar en Jordi Baró com a vocal de la Festa Major, però després de la darrera Festa ens va comunicar la intenció de no continuar per motius personals.
    Val la pena aprofitar el naixement d'aquest bloc de l'AV per fer públic en nom meu i de la junta ( i per extensió, dels socis) del nostre agraïment per la feina feta en tots aquests anys... i ja que hi som , fer-l'ho extensiu a tots els que en aquests sis anys han plegat però han mantigut lligams i il.lusions:
    JOSEP RUIZ, TONI GARCÉS, EUGENI CABRÉ, NARCÍS GARCIA , MONTSE BLANCH , JORDI BARÓ... a tots moltes gràcies!!

    ResponElimina