ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS

Aquest Blog vol ser una eina de participació i informació amb tots els veïns del barri.
També,perquè més enllà dels seus límits, tots els ciutadans de Girona sàpiguen quines son les nostres inquietuds, els nostres problemes i el que fem.
En definitiva volem que sigui un espai de convivència.
---------------------------------------------------------------

FESTA MAJOR 2013

dissabte, 25 de desembre de 2010

PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SIGNATURES DE L'AUDIÈNCIA PÚBLICA...


AUDIÈNCIA  PÚBLICA,  JA!


PER AFEGIR A LES NOTICIES DE LA PRESENTACIÓ DE LES SIGNATURES...

Us convidem a  debatre, treballar, desenvolupar i millorar els punts que proposem en vuit fòrums d'aquest grup  al facebook (http://www.facebook.com/group.php?gid=252679070985)  o bé a través del blog creat per promoure aquesta campanya: http://www.audiencia-publica-tav.blogspot.com/
 ...

Resum de la ponència que les ciutadanes i ciutadans sol·licitants
presentaran a l’Audiència Pública
Considerem que els àmbits que afecten les obres del TAV i que han estat més desatesos durant el temps que fa que duren les obres són les compensacions i indemnitzacions; els problemes del comerç afectat; la qualitat de vida (pols, brutícia, sorolls) de les veïnes i veïns; la informació i la comunicació (terminis, modificacions, afectacions, etc.); la manca de clarificació del projecte del tren convencional; els aspectes relacionats amb la Mobilitat; la qüestió ambiental (terra, abocaments, etc.) i la participació ciutadana.
Creiem que aquests són els principals temes que cal tractar en aquesta Audiència Pública, i pensem que l’Ajuntament ha donar explicacions a les preguntes que fem avui tant les entitats com les ciutadanes i ciutadans participants relacionades a aquestes temàtiques.
Igualment, volem fer una sèrie de propostes, que caldrà concretar i desenvolupar en el futur, vinculades a tots aquests àmbits, amb la intenció que permetin redreçar la situació i guiar la gestió de l’Ajuntament de Girona amb relació a aquest projecte a partir d’ara. Són les següents:
1. Gestionar amb l’Estat l’establiment de mesures compensatòries i indemnitzacions per a particulars i comerciants afectats. Crear un servei específic per atendre aquests casos, i informar, facilitar i promoure el tràmit d’aquestes mesures.
2. Impulsar una Pla de Dinamització Comercial i de Serveis als barris afectats, per tal de donar resposta a les problemàtiques específiques que tenen els comerciants d’aquests barris com a conseqüència de les obres.
3. Exigir el compliment dels terminis, horaris i límits sonors acordats i permesos, tant pel que fa a les obres del TAV com del tren convencional, incloent la imposició de sancions i les mesures que siguin necessàries per tal de garantir-ho. També, garantir una millora de la
neteja i el manteniment del mobiliari públic a les zones afectades.
4. Garantir el dret d’informació ciutadana amb relació al projecte i l’evolució de les obres, amb l’establiment dels canals de comunicació adequats i la millora de la transparència en la gestió. En aquest sentit, complir els compromisos fixats inicialment, com la creació d’espais d’informació als centres cívics, la informació puntual per via web i bústia o el programa periòdic a TVGi, entre d’altres.
5. Clarificar el projecte d’urbanització de les zones afectades (TAV i tren convencional), a partir d’un procés de participació ciutadana.
6. Aprovar un pla especial de mobilitat que prevegi les afectacions i minimitzi l’impacte negatiu de les obres, tant pel que fa a la circulació com als aparcaments. També, tenir en compte la perspectiva de l’accessibilitat i les barreres arquitectòniques, així com l’adequació de les zones afectades al pas de bicicletes.
7. Establir les mesures necessàries perquè en tots els aspectes que fan referència a la qüestió ambiental, com ho poden ser l’abocament de les terres extretes en motiu de les obres, es minimitzi l’impacte sobre el territori i es tinguin en compte les normatives vigents.
8. Crear una comissió de control i seguiment, formada per tècnics, membres dels grups municipals, representants d’entitats i ciutadans a títol individual, que segueixi periòdicament l’evolució de les obres i el compliment d’aquests compromisos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada